Văn bản hướng dẫn đầu tư

Văn bản hướng dẫn đầu tư

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PPP ĐÃ TRIỂN KHAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PPP ĐÃ TRIỂN KHAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH STT Tên dự án Quy mô, Địa điểm Tổng mức đầu tư  (tỷ...
PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PPP ĐANG THỰC HIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHỤ LỤC 2:  DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PPP ĐANG THỰC HIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH STT Tên dự án Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng) H...
PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PPP KÊU GỌI ĐẦU TƯ
PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PPP KÊU GỌI ĐẦU TƯ STT Tên lĩnh vực Tên dự án Nhóm dự án Năng lực thiết kế Địa điểm Năm KC dự kiến ...
QUYẾT ĐỊNH 45/2004/QĐ-UB VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TRONG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Hết hiệu lực: 01/06/2007 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  ******  Số: 45/2004/QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ...
QUYẾT ĐỊNH 504/QĐ-UBND VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  ------- Số: 504/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc &n...