Open navigation

QUYẾT ĐỊNH 5589/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 -------Số: 5589/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Xét đề nghị của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tại Công văn số 700/XTĐT-PTDA ngày 3 tháng 12 năm 2019 về việc phê duyệt Danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư vào thành phố Đà Nẵng đến năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điêu 2. Giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ban, ngành, địa phương liên quan trên cơ sở Danh mục ban hành tại Quyết định này xây dựng tài liệu, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư của thành phố; tổ chức các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư; tham mưu UBND thành phố điều chỉnh Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
 
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VP: CVP, CPVP;
- Lưu: VT, KTTC, XTĐT.
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

DANH MỤC

DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5589/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch UBND thành phố)

STT

Tên dự án

Địa điểm

Thông số kỹ thuật

Tổng vốn đầu tư (dự kiến)

Phân kỳ đầu tư

Hình thức đầu tư

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo: 06 dự án

01

Trường đào tạo liên cấp quốc tế

Huyện Hòa Vang

Xây dựng và vận hành trường liên cấp từ mẫu giáo đến cấp III theo tiêu chuẩn quốc tế. Diện tích khoảng 1,8 ha

NĐT đề xuất

2020-2021

100% vốn NĐT

02

Trung tâm đào tạo kỹ năng sống quốc tế

Huyện Hoà Vang

Đầu tư xây dựng và vận hành trung tâm giáo dục ngoại khoá, kỹ năng sống kết hợp du lịch sinh thái. Diện tích 46ha

227,7 tỷ đồng

2020 - 2025

100% vốn NĐT

03

Khu Đô thị Đại học

Quận Ngũ Hành Sơn

Xây dựng và vận hành khu đô thị đại học gồm Khu giáo dục và đào tạo, khu khách sạn thực hành, khu biệt thự sinh thái và các cơ sở vật chất phụ trợ khác phục vụ nhu cầu thực hành cũng như sinh hoạt của sinh viên, chuyên gia và đối tượng có nhu cầu. Diện tích 20ha

342 tỷ đồng

2020 - 2025

100% vốn NĐT

04

Trường mầm non

Khu đất quy hoạch thuộc Khu ở, Khu công nghệ cao Đà Nẵng

NĐT nghiên cứu đề xuất trên cơ sở quy hoạch Khu ở

NĐT đề xuất

2020 - 2025

100% vốn NĐT

05

Trường Đại học Quốc tế

Huyện Hòa Vang

Diện tích quy hoạch Làng đại học: 2.741.125 m2

Đã có phê duyệt Sơ đồ ranh giới sử dụng đất Làng đại học

1.138 tỷ đồng

2020 - 2025

100% vốn NĐT

06

Trường cao đẳng đào tạo lao động tay nghề cao theo chuẩn quốc tế và khu vực

Huyện Hòa Vang

- Diện tích sử dụng tối thiểu: 40.000 m2.

- Quy mô đào tạo 2000 học sinh, sinh viên/năm, trình độ cao đẳng và trung cấp theo chuẩn quốc tế và khu vực đối với các ngành ưu tiên phát triển: Tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, các ngành logictics: vận tải, kho vận, dịch vụ cảng biển, hàng không, dịch vụ vận tải đa phương thức...

- Tiêu chuẩn thiết kế: Theo quy định của Bộ Xây dựng.

1.000 tỷ đồng

2021 -2025

100% vốn NĐT

Lĩnh vực y tế: 04 dự án

07

Trung tâm chẩn đoán y khoa chất lượng cao

Thành phố Đà Nẵng

Diện tích: 5.000 m2 - 10.000 m2

NĐT đề xuất

2020 - 2025

100% vốn NĐT

8

Bệnh viện đa khoa/chuyên khoa chất lượng cao

TP. Đà Nẵng

- Bệnh viện đa khoa: ít nhất 30 giường bệnh;

- Bệnh viện chuyên khoa: ít nhất 20 giường bệnh;

- Có ít nhất 02 trong 04 khoa nội, ngoại, sản, nhi đối với bệnh viện đa khoa hoặc một khoa lâm sàng phù hợp đối với bệnh viện chuyên khoa;

- Tiêu chuẩn thiết kế: Theo quy định của Bộ Xây dựng

NĐT đề xuất

2020 - 2025

100% vốn NĐT; PPP (BTL)

09

Trung tâm điều trị ung bướu Quốc tế chất lượng cao

Bệnh viện Ung bướu, quận Liên Chiểu

Quy mô: 500 giường bệnh

11.000 tỷ đồng

2020 - 2025

Vay vốn ưu đãi của JBIC dưới hình thức BOT

10

Trung tâm chăm sóc người cao tuổi

Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ

- Diện tích 10.840 m2.

- Khu chức năng bao gồm khu chăm sóc và khu điều dưỡng.

- Tiêu chuẩn thiết kế: Theo quy định của Bộ Xây dựng.

500 tỷ đồng

2021 -2025

100% vốn NĐT

Lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại: 11 dự án

11

Bến du thuyền quốc tế

Khu vực từ đường Bạch Đằng đến đường Như Nguyệt, quận Hải Châu

* Khu vực đường Bạch Đằng

- UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 9208/QĐ-UBND ngày 27/12/2019;

- Tổng diện tích phần đất 20.982 m2, chưa có quy hoạch phần mặt nước;

- Nước sâu 8,6 m;

- Hiện trạng khu vực là nền Cảng Sông Thu cũ, đang làm bãi đỗ xe và nơi neo đậu của tàu thuyền du lịch.

* Khu vực đường Như Nguyệt

- UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 15/03/2014;

- Diện tích quy hoạch 21.000 m2, trong đó diện tích đất xây dựng bến du thuyền 10.000 m2 (tầng cao công trình: 02 tầng + lửng), diện tích cầu tàu neo đậu và mặt nước 11.000 m2;

- Nước sâu khoảng 6,7 m;

- Hiện có 02 cầu tàu đang hoạt động.

NĐT đề xuất

2020 - 2025

100% vốn NĐT

12

Chuyển đổi Cảng Tiên Sa thành Cảng du lịch

Cảng Tiên Sa, Yết Kiêu, Sơn Trà

Thông số hiện trạng:

- Tổng chiểu dài bến: 1.700 m

- Luồng vào cảng: 6,3 km từ điểm hoa tiêu, độ sâu -11m, với đê chắn sóng dài 450m

- Tổng diện tích bãi: 18ha, bãi Container: 83.309 m2 08 bến (chiều dài từ 84m đến 310m, độ sâu từ 5 m đến 14,3 m)

NĐT đề xuất

2020 - 2025

100% vốn NĐT

13

Công viên khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi

Cầu Nguyễn Văn Trỗi và khuôn viên 2 đầu cầu (Quận Sơn Trà, Quận Hải Châu)

- Thuộc Dự án Công viên hai đầu cầu và cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi

- UBND thành phố phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 5314/QĐ-UBND ngày 22/09/2017.

- Diện tích dự án Công viên 02 đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi 91.118 m2, mật độ xây dựng công trình <10%; trong đó phần diện tích mặt nước và cầu tàu: 19.040 m2.

- Nước sâu: 5,8 m

400 tỷ đồng

2020 - 2025

100% vốn NĐT

14

Làng ẩm thực quốc tế

Quận Cẩm Lệ

Diện tích: 2 ha

NĐT đề xuất

2020 - 2025

100% vốn NĐT

15

Công viên Bách Thảo

Huyện Hòa Vang

Diện tích: 200 ha

NĐT đề xuất

2020 - 2025

100% vốn NĐT; PPP

16

Trung tâm mua sắm giải trí ngầm

Bãi tắm Sơn Thủy, Quận Ngũ Hành Sơn

- Phần nối xây dựng công viên và bãi tắm công cộng

- Phần công trình ngầm sẽ được UB phê duyệt sau khi lựa chọn được NĐT

- Diện tích: 3 ha

910,8 tỷ đồng

2020 - 2025

100% vốn NĐT

17

Trường đua ngựa và trang trại nuôi ngựa

Quận Liên Chiểu và Huyện Hoà Vang

- Trường đua ngựa và các công trình phụ trợ: 80,4 ha

- Trang trại nuôi ngựa và khu nuôi khảo nghiệm, kiểm dịch: 93,1 ha

4.554 tỷ đồng

2020 - 2025

100% vốn NĐT

18

Khu phức hợp cao tầng dọc tuyến Võ Văn Kiệt

Gốm các Khu A (lô A12), Khu B (lô A14), khu C (lô A15), khu D (lô A13), khu G&H (lô A*), quận Sơn Trà

Diện tích dự kiến: 61.767 m2

NĐT đề xuất

2020 - 2025

100% vốn NĐT

19

Khu phi thuế quan và các dịch vụ đi kèm

Huyện Hòa Vang

Diện tích dự kiến: 670ha

NĐT đề xuất

2020 - 2025

100% vốn NĐT

20

Chợ đầu mối Hoà Phước

Huyện Hòa Vang

Diện tích dự kiến: 30,9 ha Đã hoàn thành dự thảo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

817 tỷ đồng

2021 -2025

PPP

21

Trung tâm thương mại chợ Cồn

Quận Hải Châu

Diện tích dự kiến: 2,45 ha Đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

NĐT đề xuất

2021 -2025

PPP

Lĩnh vực văn hóa - thể thao: 04 dự án

22

Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn

Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn

Diện tích: 92,46 ha

2.000 tỷ đồng

2020 - 2025

PPP (BOO), 100% vốn NĐT

23

Khu liên hợp thể thao Hòa Xuân

Quận Cẩm Lệ

Đầu tư xây dựng Khu liên hợp 1.295.389 m2 gồm các hạng mục:

- Sân vận động 40.000 chỗ;

- 2 khu bóng đá ngoài trời gồm 4 sân tập bóng đá, sân bãi, đường đi dạo, cây xanh;

- Trung tâm Huấn luyện Đào tạo vận động viên;

- Khu nhà nghỉ cho vận động viên, chuyên gia và khu tập luyện;

- 01 nhà thi đấu quần vợt và 8 sân tập quần vợt ngoài trời;

- Bể bơi thi đấu.

4.377 tỷ đồng

2021 -2025

PPP

24

Nhà hát lớn thành

TP. Đà Nẵng

NĐT đề xuất

50.000 tỷ đồng

2021 -2025

PPP

25

Trường quay Đà Nẵng

TP Đà Nẵng

NĐT đề xuất

150-200 tỷ đồng

2021 -2025

PPP

Lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng công nghiệp: 10 dự án

26

Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2

Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ và xã Hòa

Diện tích: 120,19 ha

NĐT đề xuất

2020-2021

100% vốn NĐT

27

Khu công nghiệp Hòa Ninh

Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang

Diện tích: 400,02 ha

NĐT đề xuất

2020-2021

100% vốn NĐT

28

Khu công nghiệp Hòa Nhơn

Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang

Diện tích: 360,1 ha

NĐT đề xuất

2020-2021

100% vốn NĐT

29

Khu dịch vụ liên kết nhà ở phục vụ Khu Công viên

Quận Hải Châu

Diện tích: 26.377 m2

Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư

NĐT đề xuất

2020-2021

100% vốn NĐT

30

Khu Công nghệ thông tin tập trung - Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng mở rộng

Quận Cẩm Lệ

Tổng diện tích 32.685 m2, gồm 02 khu đất có diện tích 16.429m2 và 16.256m2

Năm 2019- 2020: Đầu tư công hạ tầng cơ bản cho Khu và tòa nhà điều hành (80 tỷ đồng)

Năm 2021 -2025: Đầu tư theo hình thức xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp CNTT, viễn thông theo hình thức thuê hạ tầng.

NĐT đề xuất

2020 - 2025

NSNN và vốn xã hội hóa

31

Cụm công nghiệp Hòa Nhơn

Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang

Diện tích: 24,7 ha

NĐT đề xuất

2020 - 2025

PPP

32

Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam

Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu

Diện tích: 20,08 ha

NĐT đề xuất

2020 - 2025

100% vốn NĐT

33

Cụm công nghiệp Hòa Hiệp Bắc

Phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu

Diện tích: 14,48 ha

NĐT đề xuất

2020 - 2025

100% vốn NĐT

33

Nhà xưởng cho thuê

Khu phụ trợ phục vụ Khu công nghệ cao, Huyện Hòa Vang

Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu phụ trợ phục vụ Khu công nghệ cao với diện tích: 55,3 ha

NĐT đề xuất

2020 - 2025

100% vốn NĐT

34

Thành phố thông minh

TP. Đà Nẵng

- Giai đoạn 2019-2020: Sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh; tổng kinh phí 941 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách thành phố: 345 tỷ đồng.

+ Xã hội hóa: 596 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2021-2025: Thông minh hóa các ứng dụng; tổng kinh phí 1.197 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách thành phố: 305 tỷ đồng.

+ Xã hội hóa: 892 tỷ đồng.

2.138 tỷ đồng

2020 - 2025

NSNN và vốn xã hội hóa

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao: 04 dự án

35

Dự án thuộc lĩnh vực công nghệ hàng không, vũ trụ

Khu công nghệ cao

Suất đầu tư 10 - 15 triệu USD/ha

NĐT đề xuất

2020 - 2025

100% vốn NĐT

36

Dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thiết kế, chế tạo robot

Khu công nghệ cao

Suất đầu tư 8 - 15 triệu USD/ha

NĐT đề xuất

2020 - 2025

100% vốn NĐT

37

Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời

TP. Đà Nẵng

NĐT đề xuất, ưu tiên đầu tư trên mái nhà

NĐT đề xuất

2020 - 2025

100% vốn NĐT

38

Dự án sản xuất chip, cảm biến sinh học

Khu công nghệ cao

Suất đầu tư 10 - 15 triệu USD/ha

NĐT đề xuất

2021 -2025

100% vốn NĐT

Lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 07 dự án

39

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xã Hoà Ninh, huyện Hòa Vang

Diện tích 140 ha

Giai đoạn 1: Diện tích 81,7 ha

Giai đoạn 2: Diện tích 59,3 ha

Thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: Rau, hoa, nấm và cây dược liệu

Vốn ngân sách đầu tư hạ tầng theo dự án được duyệt; NĐT đề xuất và đầu tư đối với dự án

2020 - 2025

Vốn NS sách đầu tư HTKT đến hàng rào dự án; NĐT đầu tư dự án theo phân khu sản xuất

40

Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hòa Khương - Hòa Phong

Xã Hòa Khương và Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang

Diện tích: 16,2 ha

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực trồng rau

Vốn ngân sách đầu tư hạ tầng theo dự án được duyệt; NĐT đề xuất và đầu tư đối với dự án

2020 - 2025

Vốn NS sách đầu tư HTKT đến hàng rào dự án; NĐT đầu tư dự án theo phân khu sản xuất

41

Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hòa Phú

Xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang

Diện tích: 26,5 ha

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực trồng rau, hoa và cây dược liệu

NĐT đề xuất và ngân sách hỗ trợ theo chính sách hiện hành

2020 - 2025

Vốn NS sách đầu tư HTKT đến hàng rào dự án; NĐT đầu tư dự án theo phân khu sản xuất

42

Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hòa Khương

Xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang

Diện tích: 24,5 ha

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực trồng rau an toàn, rau công nghệ cao

NĐT đề xuất và ngân sách hỗ trợ theo chính sách hiện hành

2020 - 2025

Vốn NS sách đầu tư HTKT đến hàng rào dự án; NĐT đầu tư dự án theo phân khu sản xuất

43

Vùng chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm

Xã Hòa Khương, huyện Hoà Vang

Diện tích 10,9 ha

Chăn nuôi gia súc ứng dụng công nghệ cao

NĐT đề xuất và ngân sách hỗ trợ theo chính sách hiện hành

2020 - 2025

Vốn NS sách đầu tư HTKT đến hàng rào dự án; NĐT đầu tư dự án theo phân khu sản xuất

44

Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Huyện Hòa Vang

NĐT đề xuất

NĐT đề xuất và ngân sách hỗ trợ theo chính sách hiện hành

2020 - 2025

PPP

45

Nuôi trồng, khai thác thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái

Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang

Diện tích: 50 ha

Thu hút đầu tư nuôi trồng thủy sản thâm canh, công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái

NĐT đề xuất và ngân sách hỗ trợ theo chính sách hiện hành

2020 - 2025

100% vốn NĐT, PPP

Lĩnh vực môi trường: 02 dự án

46

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Đà Nẵng

Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Công suất 1000 tấn/ngày

3.000 tỷ đồng

2020 - 2022

100% vốn NĐT, PPP

47

Xử lý nước thải trong Khu Công nghiệp Hòa Khánh

Khu công nghiệp Hòa Khánh

- Nâng cấp Trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 10.000m3/ngày đêm;

- Đã hoàn thành nghiên cứu tiền khả thi.

500 tỷ đồng

2020 - 2025

100% vốn NĐT

Lĩnh vực giao thông, cơ sở hạ tầng, logistics: 10 dự án

48

Bãi đỗ xe

- 166 đường Hải Phòng; Khu đất A2 đường Nguyễn Văn Linh

- Các bãi đỗ xe khu vực trung tâm thành phố[1]

- Các bãi đậu xe trên địa bàn quận Sơn Trà[2]

- Các bãi đậu xe trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn[3]

- 255 Phan Châu Trinh (Giai đoạn 2)

Đầu tư các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố đáp ứng nhu cầu đỗ xe trong trung tâm thành phố và ven biển

2.500 tỷ đồng

2020 - 2025

PPP

(BOT/BLT)

49

Cảng Liên Chiểu

Quận Liên Chiểu

- Quy mô giai đoạn: phát triển 02 bến ban đầu, có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải 100.000 tấn, tàu Container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 TEUs; đảm bảo thông qua lượng hàng từ 3.5 - 5,0 triệu tấn/năm

- Phần cơ sở hạ tầng dùng chung (do Nhà nước đầu tư); gồm các hang mục chính: kè chắn sóng và đê chắn sóng; luồng tàu và khu nước; giao thông kết nối với cảng; hạ tầng kỹ thuật khác.

- Phần kêu gọi đầu tư: Xây dựng 02 bến gồm 01 bến containter, 01 bến hàng tổng hợp

Nhà nước đầu tư 3.426,3 tỷ đồng

Tư nhân đầu tư 3.951,8 tỷ đồng

2020 - 2025

NSNN, Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp

50

Dự án Di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị

Quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Hải Châu

Dự án gồm 2 tiểu dự án:

- Tiểu dự án 1: Di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị đầu tư theo hình thức BT. Gồm các hợp phần:

+ Phát triển đô thị khu vực nhà ga cũ và xung quanh nhà ga mới.

+ Tái phát triển đô thị hành lang tuyến đường sắt hiện trạng.

- Tiểu dự án 2 : Đền bù giải tỏa phục vụ dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP Đà Nẵng.

12.636 tỉ đồng (đã bao gồm dự phòng phí 20%). Trong đó:

- Tiểu dự án 1: 10.236 tỉ đồng

- Tiểu dự án 2: 2.400 tỉ đồng

2020 - 2025

- Tiểu dự án 1: BT

- Tiểu dự án 2: NSTP

51

Đầu tư tuyến kết nối giao thông sân bay về phía Tây và nâng cấp cơ sở hạ tầng để nâng cao khả năng khai thác của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng

Quận Hải Châu và Quận Cẩm Lệ

UBND thành phố đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án tại Quyết định số 6209/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng. Đang nghiên cứu phương án, thời gian và nguồn vốn đầu tư kết nối hệ thống giao thông khu vực phía Tây Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng theo quy hoạch GTVT đã được phê duyệt.

2.252 tỷ đồng

2021 - 2025

PPP

52

Trung tâm Logictics Cảng Liên Chiểu

Cảng Liên Chiểu, quận Liên Chiểu

Trung tâm Logistic cảng biển cấp vùng, hạng I, quy mô đến năm 2030 là 35 ha

NĐT đề xuất

2021 -2025

100% vốn NĐT

53

Trung Tâm Logistics Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng

Trung tâm Logistics chuyên dụng hàng không, quy mô đến 2030 là 4 ha

NĐT đề xuất

2021 -2025

100% vốn NĐT

54

Trung tâm Logistics Khu công nghệ cao

Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Trung tâm Logistics phụ trợ trung tâm Logistics hàng không và đường sắt, quy mô đến năm 2030 là 3 ha

NĐT đề xuất

2021 -2025

100% vốn NĐT

55

Trung tâm Logistics ga hàng hoá Kim Liên

Ga đường sắt Kim Liên mới, gần KCN Hoà Khánh

Trung tâm Logistics đường sắt, quy mô đến năm 2030 là 5 ha

NĐT đề xuất

2021 -2025

100% vốn NĐT

56

Hệ thống giao thông vận tải công cộng khối lượng lớn như hệ thống tàu điện ngầm, hệ thống xe điện bánh sắt Tramway

TP. Đà Nẵng

Xây dựng hệ thống tàu điện ngầm thành phố gồm 02 trục:

- Trục Đông Tây (M1): là tuyến kết nối từ Nam Ô 1, đi qua trung tâm, đến khu vực An Hải Đông (biển Mỹ Khê), quy hoạch làm tuyến kết nối đồng thời với trục Đông Tây của GTCC thành phố.

- Trục Nam Bắc: là tuyến kết nối trục Nam Bắc trung tâm nhờ kết nối cửa vào khu Sơn Trà Tịnh Viên và khu lân cận sân bay, đến khu vực Khuê Trung.

54.500 tỷ đồng

2021 -2025

PPP

57

Dự án tàu điện kết nối giữa thành phố Đà Nẵng và Hội An

 

UBND thành phố đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án tại Quyết định số 6209/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND thành phố.

Đang nghiên cứu phương án, thời gian và nguồn vốn đầu tư; đồng thời, tổ chức triển khai rà soát để cập nhật dự án và điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

7.497-14.995 tỷ đồng

2021 -2025

PPP

 

[1] Số 10 Lý Thường Kiệt, số 172 Nguyễn Chí Thanh, số 19 Lê Hồng Phong, HC12 (đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi), 92 Điện Biên Phủ

[2] Khu đất A1.1 (góc Đông Nam nút Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền), khu đất A1.2 (góc Đông Bắc nút giao Dương Đình Nghệ - Ngô Quyền), khu đất trên đường Đông Kinh Nghĩa Thục (khu TĐC An Cư 4) và khu đất A16 đường Võ Văn Kiệt đi vào

[3] Góc Tây Nam nút giao Võ Nguyên Giáp - Phan Tứ, khu đất phía Tây đường Võ Nguyên Giáp tại nút giao với đường BTXM phía Nam đường Hồ Xuân Hương

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.